Wolontariusze. Anna Ligudzińska
autor(ka): Marta Jagielska (oprac. red. ngo.pl)
Anna Ligudzińska rozpoczęła swą działalność wolontarystyczną w Naszym Domu Pomocy Społecznej w Poraju w 2007 roku. Przychodzi raz w tygodniu i spędza z podopiecznymi trzy godziny.

Pani Anna opiekuje się grupą kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie oraz psychicznie. Ze swoimi podopiecznymi nawiązała indywidualny kontakt, poświęca im uwagę oraz czas na miarę ich specyficznych potrzeb. Zaprasza je do uczestnictwa w zajęciach zabawowo-ruchowych. Pomaga rehabilitantom w prowadzeniu zajęć z zakresu motoryki małej, asekuruje panie w czasie specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Stymuluje wyobraźnie mieszkanek poprzez biblioterapię. Pomaga im w pisaniu prywatnej korespondencji. 

Latem, wiosną i jesienią wychodzi na spacery z paniami mającymi trudności w poruszaniu się. Pomaga mieszkankom, które nie mogą samodzielnie spożywać posiłków.

Stara się obdarzać uwagą wszystkie podopieczne, nie zniechęcając się trudnymi sytuacjami. Chętnie podejmuje nowe wyzwania i zdobywa wiadomości potrzebne do sprawowania opieki nad naszymi mieszkankami.

Swoją obecnością wnosi radość, zaraża uśmiechem, stwarza miłą atmosferę. W jej kontaktach z podopiecznymi widać prawdziwe, szczere zaangażowanie płynące prosto z serca. Szanuje je, ma także umiejętność i niezwykłą łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, pozyskiwania ich zaufania, stymulowania do podjęcia aktywności poprzez różne formy ekspresji. 

Doceniając trud i prace mieszkanek, pani Ania uczestniczy we wszystkich prezentowanych przez nie występach artystycznych. Zaprasza na te wydarzenia także swoją rodzinę i przyjaciół. Chce w ten sposób podkreślić wagę i niezwykłość twórczości mieszkanek Naszego Domu.

źródło: inf. nadesłana
data publikacji: 2011-06-03
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!