Ludzie sektora. Małgorzata Halber
autor(ka): Małgorzata Kikiewicz
Małgorzata Halber wykracza z działaniami daleko poza zakres swoich obowiązków: współpracuje z Klubami Seniora i Środowiskowymi, z instytucjami oświatowymi Gminy Pobiedziska, z OPP również z gmin ościennych (z Kostrzyna i Skrzetuszewa), z władzami lokalnymi, z biznesem (z Kompanią Piwowarską), z wyższymi uczelniami (z UAM w Poznaniu, z Kołem Arteterapii). Ostatnio organizuje pomoc powodzianom.

 

Małgorzata Halber mieszka w Pobiedziskach od 1996 roku. Działalność społeczną rozpoczęła od współpracy ze szkołą, w latach 2002-2006 zajęła się zakładaniem kanalizacji na swoim osiedlu. Od kiedy w 2005 roku wsparła rodzinę z ciężko chorą matką oraz z niepełnosprawnym dzieckiem, została wolontariuszką Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach, rok później weszła w skład Zarządu. Jest zaangażowana w realizację przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej finansowanych przez gminę. Swój czas w dużej mierze poświęca działaniom na rzecz dzieci: organizuje zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, warsztaty i turnusy rehabilitacyjne z arteterapią, dogoterapią, hipoterapią i logopedią. Dba także o ducha młodych uczestników zajęć – podczas wyjazdów nie brakuje wycieczek, spotkań z ciekawymi osobami, ognisk, a nawet mszy polowej. Działania realizuje dzięki wsparciu sponsorów, w tym Kampanii Piwowarskiej.
Aktywna fundraiserka - organizuje festyny rodzinne połączone ze zbieraniem funduszy na terenie szkoły i przedszkola w Pobiedziskach. Angażuje się także w działania edukacyjne i integrujące społeczność. Realizowała kampanię dotyczącą przekazywania 1% podatku, zbiera fundusze na Allegro. Jest organizatorką spotkań noworocznych, wigilijnych, wyjazdów, zorganizowała spotkanie z grupą młodzieży z Taize.
Jej dotychczasowe osiągnięcia zostały docenione w Plebiscycie Programu „Wyzwanie” TVP Poznań - zdobyła tytuł: „Człowiek Wielkiego Serca 2009”.
Małgorzata Halber prowadzi również szeroko zakrojoną działalność na rzecz środowiska seniorów, organizuje dla nich wycieczki (w tym roku wyjazdy do Warszawy, Kórnika, Lądu nad Wartą, do Rogalina i Rogalinka, do teatru w Poznaniu i do Częstochowy.) Na wycieczkach pani Małgorzata jest organizatorką, opiekunką i przewodniczką, opowiada o zabytkach, ponieważ z wykształcenia jest historykiem sztuki.
Niesie również pomoc powodzianom – z grupą społeczników z Pobiedzisk w czasie festynu przeprowadziła zbiórkę darów – pierwszy transport wyjechał do Trześni już w lipcu. Obecnie współuczestniczy w przygotowaniu kolejnego transportu przygotowywanego w ramach projektu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Trześń. Pracownicy Kompanii, mieszkańcy Pobiedzisk, poznański oddział IPN oraz przedstawiciele Fortis Banku przeprowadzili na szeroką skalę zbiórkę książek dla zalanej wodą biblioteki w Trześni.
Pani Prezes to animatorka społeczna wciąż podnosząca swoje kwalifikacje – zakończyła szkolenie "Działamy Razem. Wielkopolskie Instytucje Ekonomii Społecznej na rzecz Porozumienia", koordynowane przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni oraz RCIE w Poznaniu, a także Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, koordynowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, uczestniczyła w Programie Samorządowym Stowarzyszenia Szkoła Liderów przygotowującym do wyborów samorządowych.
Małgorzata Halber działa profesjonalnie, umożliwia rozwój osobom, z którymi współpracuje. Swoją pasją „zaraża” innych, wspiera i zachęca do współpracy. Zna potrzeby lokalnej społeczności, pracuje nad wyrównywaniem szans. Angażuje do działań całą społeczność lokalną, szkolną oraz środowisko seniorów. Nawiązuje coraz szerszą współpracę nie tylko w lokalnym środowisku, ale też poza nim. Jest powszechnie znana, ceniona i szanowana. Obecnie podjęła odważną decyzję startowania w wyborach samorządowych jako kandydatka na radną Powiatu Poznańskiego.
 
Małgorzata Halber - warszawianka z urodzenia, pobiedziszczanka z wyboru, z wykształcenia historyk sztuki, prezes Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach, animatorka dwóch Klubów Seniora i Klubu Środowiskowego oraz bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach – Letnisku.
 

 

źródło: Magdalena Lewandowska
data publikacji: 2010-10-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!