Elżbieta Gurska. Migający Anioł Głuchoniemych
autor(ka): Halina Owczarek
W Gdyni mieszkają Anioły i migają do siebie przyjaźnie

Elunia jest CODA - słyszące dziecko niesłyszących rodziców. Ten fakt zaważył na całym jej życiu. Jak nikt rozumie potrzeby i psychikę głuchoniemych. Kocha niesłyszących i jest przez nich kochana.

Jest Prezesem Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA, które założyła 12 lat temu, aby zintegrować niesłyszących i kompleksowo nieść im pomoc. Działalność stowarzyszenia została uhonorowana Medalem Prezydenta Miasta Gdynia w 2001 "Gdynia bez barier". Prezes Elżbieta Gurska została laureatką Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL Australia w 2003r. Jest pierwszym tłumaczem języka migowego i konsultantem do spraw osób niepełnosprawnych w Polsce zatrudnionym w administracji samorządowej w Gdyni.

Żyje w biegu - zatrzymują ją sprawy głuchoniemych. Dla nich zawsze ma czas - często kosztem własnej rodziny. Działa zawsze na korzyść bliźniego, nie oczekując pochwał i podziękowań. Dla głuchoniemych jest ostoją, wyrocznią i przyjacielem.

organizator: Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA
adres: 81 458 Gdynia ul. Warszawska 76,
tel.: 058 711 19 14, faks: 058 711 19 14
e-mail: effetha2007@wp.pl
www: http://effetha.pl 
źródło: Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA
data publikacji: 2009-05-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!