Warszawskie Forum Dialogu Społecznego: Witold Klaus
autor(ka): Darek Mól (redakcja ngo.pl)
Przedstawiamy sylwetkę Witolda Klausa, który w 2006 i 2007 roku pełnił funkcję przewodniczącego Forum, a obecnie zasiada w jego prezydium.

Witold Klaus

prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP)
członek prezydium Forum Dialogu Społecznego
przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
 
Czym się zajmuje?
W jego stowarzyszeniu prowadzone są obecnie projekty pomagające uchodźcom, osobom sprawującym rodzinne formy opieki zastępczej, a także promujące mediację i inne formy rozwiązywania sporów bez przemocy. Obecnie zajmują realizacją projektu przeciwko dyskryminacji rasowej, etnicznej i narodowościowej.
Witold Klaus pracuje także w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Kryminologii, gdzie prowadzi badania nad przestępczością i metodami jej zapobiegania.
 
Dlaczego to robi?
Z różnymi organizacjami społecznymi jest związany od wielu lat – przez długi czas działał w harcerstwie. Ale przede wszystkim odpowiada mu sposób pracy, jakim charakteryzuje się trzeci sektor – mocno nieformalny, płynny, mogący podążać w kierunkach, które są potrzebne społecznie i mogą zmieniać rzeczywistość czy obowiązujący system. Oczywiście, często wiąże się to z mrówczą pracą u podstaw, ale też dość szybko widać jej rezultaty zwłaszcza, gdy uda pomóc się ludziom rozwiązać ich problemy. To jest naprawdę budujące. Ponadto, zarówno w stowarzyszeniu, jak i w innych gremiach, w których działa społecznie podoba mu się i nakręca go to, że są tam po prostu fantastyczni ludzie, z którymi można wspólnie coś fajnego zrobić.
Witold Klaus lubi także pracę naukową. Jest przekonany, że idealnie się ona uzupełnia z jego działalnością w trzecim sektorze. Zarówno jeśli chodzi o formę pracy, jak też i o możliwość wpływania na organy społeczne. „Jak człowiek zajmuje się pracą naukową, to nie buja w obłokach, a to przekłada się później na jakość pracy w organizacji pozarządowej” – twierdzi. Klaus uważa, że trzeci sektor powinien zwrócić większą uwagę na badania naukowe, na ewaluację swojej pracy, na to w jakim kierunku ta praca powinna iść, jak powinna wyglądać.
 
Największy sukces
To, że powstało Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (www.interwencjaprawna.pl), które propaguje idee sprawiedliwości naprawczej i pomaga uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status, więźniom i byłym więźniom, dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej poprzez promocję rozwoju systemu rodzinnej opieki zastępczej. Klaus jest zadowolony ze sposobu działania SIP, a przede wszystkim z tego, że wielu wspaniałych ludzi chce pracować w stowarzyszeniu.
 
Największa porażka
Nie wszystkie projekty, zarówno te zawodowe, jak i życiowe, udało się mu zrealizować do końca i tak jak by chciał.
 
Najbardziej lubi
Siedzieć z przyjaciółmi, pić wino i prowadzić długie rozmowy nawet do późnej nocy.
Jak ma wolną chwilę, sięga po polskie współczesne powieści, np. Pawła Huelle czy Andrzeja Sapkowskiego. Ceni też literaturę iberoamerykańską i rosyjską. Przeczytał chyba wszystko, co napisał Arturo Perez-Reverte czy Wiktor Pielewin. Ale uwielbia też poczucie humoru Terry`ego Pratchetta.
Lubi gotować. Przepada za wszystkimi rodzajami past, czyli wszystkim, co zawiera makaron. Nie wyróżnia żadnej kuchni. Uważa, że prawie w każdej można znaleźć coś ciekawego i smacznego.
 
Marzenie na przyszłość
Witold Klaus lubi Warszawę, bo jest w tym mieście wiele magicznych i wspaniałych miejsc. Marzy o własnym i dużym mieszkaniu w jednym z takich urokliwych zakątków. „Może na Żoliborzu?” –  zamyśla się, ale zaraz dodaje, że tak naprawdę jeszcze nie jest zdecydowany.
A jeśli chodzi o stronę zawodową, to marzy mu się, aby w stowarzyszeniu nie musiał się zajmować sprawami administracyjnymi, księgowymi i technicznymi, których bardzo nie lubi robić, i które zabierają mu wiele czasu. Chciałby skupić się przede wszystkim na organizowaniu merytorycznej pracy SIP.
 
Witold Klaus
Prawnik, doktor nauk prawnych, kryminolog, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, koordynator programów, w tym badawczych i monitoringowych, autor wielu publikacji z zakresu praw człowieka, kryminologii, sprawiedliwości naprawczej i metodologii nauczania prawa.
źródło: inf. własna
data publikacji: 2008-10-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!