Twarze Lublina: Barbara Żarinow
autor(ka): Barbara Żarinow, opr. red. lublin.ngo.pl
-Myślę, że wszyscy możemy być dumni z tego, że na tak małej przestrzeni, jaką zajmuje Lublin dzieje się porównywalnie dużo wydarzeń artystycznych, jak w Warszawie czy we Wrocławiu. Barbara Żarinow, studentka teatrologii, krytyk teatru tańca.

– Studiuję filologię polską o specjalności teatrologiczno-filmoznawczej. Piszę o tańcu, jestem stypendystką Mobilnej Akademii Krytyki Tańca (kilka moich recenzji i wywiadów można przeczytać na portalu „taniecPOLSKA”). Zajmuję się animacją kultury studenckiej, organizowałam X edycję studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Kontestacje”.

W Lublinie mieszkam od urodzenia. Lubię to miasto za to, że jest moim domem; za to, że wszystko, co do tej pory robiłam pierwszy raz, robiłam w Lublinie i za to, że zawsze radość z powrotów przesłania mi satysfakcję z odbytych podróży. Myślę, że wszyscy możemy być dumni z tego, że na tak małej przestrzeni, jaką zajmuje Lublin dzieje się porównywalnie dużo wydarzeń artystycznych, jak w Warszawie czy we Wrocławiu. Nasze miasto jest zagłębiem teatralnym.

"Lublin – miasto wielokulturowe”: Lublin od zawsze był miastem wielokultrowym i historia pokazała, że nic nie jest w stanie to zmienić. Od najmłodszych lat doświadczam, że Lublin tworzą ludzie o różnym pochodzeniu i religii. Niedaleko mojego domu znajduje się Jeszywas Chachmej i stary cmentarz żydowski, a obok niego katolicki, z mojego okna mam widok na cerkiew prawosławną. Ale nie zabytki sakralne świadczą o wielokulturowości naszego miasta, a ludzie. Są to Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, Francuzi, coraz częściej także mieszkańcy Bliskiego Wschodu i Azji. Myślę, że to ci ludzie świadcząo wyjątkowości naszego miasta.

Moja wizja twarzy Lublina: Lublin ma twarz łakomczucha, ponieważ ma wiecznie niezaspokojony apetyt na młodych. To miasto studentów, którzy przyjeżdżają zdobywać wiedzę, a później znikają. Jednak mam nadzieję, że Lublin kiedyś się nasyci.

Moja rada dnia dla mieszkańców Lublina: Szanujmy swoje miasto i siebie nawzajem.

źródło: Lublin dla Wszystkich
data publikacji: 2014-11-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!