Przejdź do treści głównej

Dr Elżbieta Teresa Woźniakowa – niepokorna propagatorka demokracji uczestniczącej

autor(ka): Renata Berent-Mieszczanowicz
2013-09-24, 15:06
archiwalne
Dr Elżbieta Teresa Woźniakowa
Zawsze otwarta na zmiany, inicjowała działania nowatorskie, które zdecydowanie wyprzedzały licznych polityków i animatorów zmian społecznych. Od pięćdziesięciu lat prowadzi aktywną działalność obywatelską i akademicką w kraju i za granicą, ale szczególnie związana jest z Dolnym Śląskiem. W październiku 2013 będzie obchodzić jubileusz 50-lecia aktywności obywatelskiej i akademickiej. Z tej okazji przyjaciele z NGO's postanowili urządzić jej benefis.

Wielu z nas – działaczy środowisk obywatelskich, niejednokrotnie zetknęło się w swojej działalności z Elżbietą. Niektórzy współpracują z nią aktualnie, inni pamiętają jej krytyczne wystąpienia publiczne i cięte riposty, związane najczęściej ze złymi praktykami we współpracy między administracją publiczną a organizacjami społecznymi. Elżbieta jako jedna z pierwszych osób wskazywała na konieczność wprowadzenia Karty Zasad Etycznych i standaryzacji działalności NGO’s. Zdecydowanie opowiadała się za kontrola społeczną i rozwijaniem działalności strażniczej w organizacjach.

W październiku 2013 będzie obchodzić jubileusz 50-lecia aktywności obywatelskiej i akademickiej. Z tej okazji przyjaciele z NGO's postanowili urządzić jej benefis, inicjując w ten sposób tradycję promowania ludzi aktywnych, zaangażowanych społecznie w działania na rzecz rozwoju regionu. W związku z tym pozwolę sobie przypomnieć kilka istotnych faktów z działalności jubilatki:

Z jej nazwiskiem wiążą się pierwsze w Polsce studia kobiece, prowadzone w latach 1998-2001 na Dolnym Śląsku oraz czasopismo „Kobiecym głosem”, wychodzące w latach 1999-2004, którego była redaktorką naczelną.

Wartościową spuścizną Elżbiety Woźniakowej jest wieloletnia tradycja organizowania w latach 1996-2008 spotkań tematycznych pn. „Wrocławskie Spotkania Kobiet” (105 comiesięcznych spotkań w Klubie Muzyki i Literatury z gościnnym udziałem 3000 mieszkanek Dolnego Śląska).

Od wielu lat blisko związana ze stowarzyszeniem Demokratyczna Unia Kobiet (za zaangażowanie w przemiany społeczne ruchu kobiecego nagrodzona przez stowarzyszenie w 2010 r. „Szafirową Różą”) oraz Federacją Polskie Lobby Kobiet, inicjuje i prowadzi społeczne kampanie promujące aktywność obywatelską i polityczną kobiet na Dolnym Śląsku;

Była także inicjatorką i współzałożycielką oraz wieloletnią prezeską (1996-2009) wrocławskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych.

Jest jedyną kobietą na Dolnym Śląsku, która została uhonorowana Statuetką Nr 131 „Zwyczajny-Niezwyczajny” przez Program Pierwszy TVP (1999).

W marcu 2011 r. została powołana do sieci Ambasadorów Promocji Aktywności Kobiet na Dolnym Śląsku, z jej inicjatywy powstał także ostatnio wrocławski oddział Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet pn. POLKA International, którego misją jest krzewienie kultury i pielęgnowanie języka polskiego oraz edukacja międzykulturowa w środowiskach kobiecych. To z jej inicjatywy realizowany był autorski, trzyletni projekt edukacyjno-promocyjny p.n. „Akademia Kultury i Języka Polskiego – Ponad Granicami”, który rozpoczął się pod konie 2012 r. organizacją we Wrocławiu konkursu „Mistrzyni Sztuki Słowa – Ponad Granicami”, z udziałem 17 przedstawicielek polskich i polonijnych organizacji z Białorusi, Ukrainy, Szwecji i Danii. Realizacja Konkursu jest planowana do roku 2015, jako impreza międzynarodowa, wzbogacająca program Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

W latach 2007-2011 zasiadała w radzie Pozarządowych Organizacji Kulturalnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Posiada kompetencje w zakresie europejskiej polityki równościowej oraz prowadzenia monitoringu problematyki godzenia życia zawodowego i rodzinnego (realizacja projektów badawczych: „Family and Leisure In Poland and in Netherlands” – Departament of Environmental Science / Centre of Recreation and Tourism Studiem, Wageningen Agricultural University; „Stan i potrzeby polityki prorodzinnej we Wrocławiu” – na zlecenie Urzędu Miejskiego; „Style wypoczywania współczesnych kobiet”; „Bezrobocie kobiet – nowe zjawisko społeczne na Dolnym Śląsku”).

Dr Elżbieta Teresa Woźniakowa nie lubi określenia „trzeci sektor” i zawsze podkreśla, że istotą ruchu społecznego są przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, pod warunkiem, że ich liderzy nie zapominają o swoim SERCU czyli MISJI i DEKLARACJI PROGRAMOWEJ. Mówi: „To znacznie więcej, niż usługi, które niestety dominują w działalności wielu organizacji”.

Droga Elżbieto, gratulujemy wspaniałego jubileuszu i życzymy dużo zdrowia oraz samych dobrych dni!

W imieniu przyjaciół i działaczy organizacji pozarządowych
Renata Berent-Mieszczanowicz
Przewodnicząca
Demokratycznej Unii Kobiet – Klub Wrocławski
Prezeska Federacji Polskie Lobby Kobiet

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Demokratyczna Unia Kobiet - Klub Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Organizator:

Demokratyczna Unia Kobiet - Klub Wrocławski

Adres:

Aleksandra Zelwerowicza 16 lok. 18, 53-676 Wrocław, woj. dolnośląskie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • demokracja
  • kobiety