Przejdź do treści głównej

Ludzie sektora: Teresa Bogacka

archiwalne
Teresa Bogacka
Teresa Bogacka: Prezes zarządu - dyrektor generalny Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”. Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Urodziła się w Lublinie. Ukończyła Technikum Handlowe im. Vettera w Lublinie, a następnie w 1982 r. studia wyższe na UMCS na kierunku administracja. Jest absolwentką menedżerskich studiów podyplomowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym studiów zagranicznych Uniwersytetu Lancashire UK oraz Uniwersytetu de Paul USA, a także wielu kursów menedżerskich z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, zmianami w gospodarce i edukacji. Jest doświadczonym menedżerem. Od 1987 roku pełniła samodzielne funkcje kierownicze w organach administracji państwowej i instytucjach szkoleniowych.

W połowie 1999 roku, jako doświadczony i dobrze przygotowany zawodowo i kompetencyjnie menedżer,  przejęła obowiązki prezesa zarządu - dyrektora generalnego Fundacji „OIC Poland”.

Jest pomysłodawcą, założycielem i twórcą, a od 2001 roku -kanclerzem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kompleksowo zarządza działalnością uczelni, w której w roku akademickim 2010/2011 studiuje ponad 11 tys. studentów. Obecnie instytucje kierowane przez nią, czyli WSEI oraz Fundacja „OIC Poland”, są największym we wschodniej Polsce realizatorami projektów szkoleniowych, doradczych i społecznych.

W obecnym okresie programowania Fundacja „OIC Poland” realizuje 30 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Większość inicjatyw prowadzonych przez Teresę Bogacką wykracza poza zajmowane przez nią stanowisko i nie należy do jej obowiązków służbowych. Podejmuje jednak te działania, kierując się chęcią rozwoju uczelni i fundacji, wyprzedza wszystkich o krok. Praca jest jej pasją, przyjemnością, która determinuje ją do ciągłego podejmowania wyzwań i poszukiwania nowych rozwiązań. Pomimo ogromu zajęć i obowiązków, znajduje czas na swoje hobby – muzykę klasyczną, czytanie literatury pięknej i science-fiction.

Autor: Piotr Stelmach, dziennikarz pisma Fundusze Europejskie

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja OIC Poland
Miejsce: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, woj. lub
Organizator:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedziba w Lublinie

Adres:

Gospodarcza 26, 23-213 Lublin, woj. lubelskie

Tel.:

81 710 46 30

Faks:

81 746 13 24

E-mail:

sekretariat@oic.lublin.pl

Www:

http://www.oic.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • co to jest? ~a. 16.03.2011, 09:44 Ktoś podszył się pod cykl portalowy dot. ludzi sektora??? O co chodzi? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • ekonomizacja
  • współpraca z uczelniami