Przejdź do treści głównej

Organizacje proponują Rzecznika Praw Obywatelskich [relacja]

autor(ka): oprac. rk, ngo.pl
2015-06-08, 15:52
archiwalne
Adam Bodnar, kandydat NGO na RPO
Adam Bodnar jest kandydatem środowiska organizacji pozarządowych na Rzecznika Praw Obywatelskich. Inicjatywa NaszRzecznik to apel prawie 50 organizacji pozarządowych i mediów lokalnych o zgłoszenie dr. Adama Bodnara jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zadecydują posłowie

Formalnie Adam Bodnar zostanie kandydatem, jeśli na apel organizacji zareagują posłowie lub Marszałek Sejmu – to oni mogą zgłaszać kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik wybierany jest przez Sejm za zgodą Senatu. Jeśli posłowie poprą kandydaturę NGO, Adam Bodnar będzie konkurował m.in. z obecną Rzecznik, Ireną Lipowicz. Nie było jeszcze sytuacji, żeby RPO pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje. Organizacje liczą, że i tym razem zachowany zostanie zwyczaj wymiany rzecznika po jednej kadencji oraz na to, że politycy zechcą na tym polu oddać inicjatywę obywatelom.(konferencja Adama Bodnara pod Sejmem, 8 czerwca, fragmenty)


Kandydat

Adam Bodnar jest doktorem praw, wiceprezesem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, członkiem rady Funduszu ONZ na rzecz Ofiar i Tortur, ekspertem Agencji Praw Podstawowych UE. Od lat angażuje się w ochronę praw i wolności jednostki. – Cenimy jego wiedzę ekspercką, doświadczenie, niezależność, zdolności organizacyjne i umiejętność kierowania dużym zespołem – tłumaczą inicjatorzy apelu.

Rzecznik bliżej obywatela

8 czerwca, przed Sejmem zorganizowana została konferencja prasowa, na której przedstawiono kandydata. Adam Bodnar opowiedział o roli, jaką w jego przekonaniu powinien odgrywać rzecznik. Powinien być bliżej ludzi. Postulat ten można zrealizować organizując coroczne dwu-, trzydniowe konsultacje w każdym województwie. Uczestnikami takich spotkań ("okrągłych stołów") będą organizacje pozarządowe zajmujące się wykluczeniem społecznym, bezdomnością, pomocą społeczną i prawną, przeciwdziałaniem dyskryminacji, przemocą domową, walką o przejrzystość działania organów władzy czy dostępem do opieki zdrowotnej i edukacji. Dzięki spotkaniom łatwiej będzie identyfikować najważniejsze zagrożenia i problemy – tworzyć "mapę naruszeń praw obywatelskich" – i inicjować konkretne interwencje.

Kandydat deklaruje również aktywne włączanie się w spory sądowe obywateli, szybką reakcję na zidentyfikowane problemy, dbałość o jakość prawa już na etapie jego tworzenia oraz zabieganie o kulturę dyskusji na tematy ważne z punktu widzenia praw człowieka. Z wszystkimi postulatami i priorytetami Adama Bodnara można zapoznać się na stronie http://www.NaszRzecznik.pl (odnośnik: Przeczytaj program).


Podpisz apel!
Apel do posłanek i posłów można podpisać do 17 czerwca 2015 r., zostawiając swoje dane na stronie www.NaszRzecznik.pl.

zobacz też:

Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce - nowa energia na nowe czasy (program)

Ludzie sektora: Adam Bodnar

Adam Bodnar na Rzecznika Praw Obywatelskich!

Czy politycy oddadzą trochę władzy społeczeństwu?, wyborcza.pl

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 7 3

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Czas ~mzakrzewski 11.06.2015, 07:42 By p. Lipowicz ze swoim dworem zajęła się czymś innym! Zapowiedź p. A.Bodnara konsultacyjnych okrągłych stołów również z udziałem ngo jest nawiązaniem do 10 letnich działań przy Biurze RPO, Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej. Bardzo rozwojowa inicjatywa społeczna została spacyfikowana przez obecną Rzecznik. Obecna formula RPO jest zbyt zbiurokratyzowana, rzecznik w sprawach obywateli niewiele może, po mimo dumnej nazwy. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • działania strażnicze
  • inicjatywy oddolne
  • organizacje w polityce
  • państwo, polityka
  • prawa człowieka
  • rzecznictwo, lobbing
  • społeczeństwo obywatelskie